TEPA 550 räddnings- och nedfirningsutrustning

Utrustningen används för nedfirning av 1-2 personer utan vinsch från en mast eller annan hög palts.
  • Maximi personbelastning 200kg.
  • Maximi nedfirningshöjd 150m.

Personr�ddningsverktyg Personr�ddningsverktyg - detalj

Ytterligare information: