TEPA Rörborrmaskin för rör under tryck

Med apparaten kan man borra igenom en rörsadel försedd med förslutningsskiva eller genom fasta, olika långa ventiler. Anslutningen har en 2” innergänga.
Apparaten kan förses med tätningar och ventiler, varvid det blir möjligt att borra i fjärrvärmelinjers varmvattenrör.

Tekniska data
601.1 Basmodell. Kan användas med axlar av olika längd (240 / 370 / 430).
601.2 Med hjälp av expansionsfläns kan man med denna modell borra hål med diametern 70 – 130 mm.
Borrmaskinen lämpar sig för borrning av 80 / 100 / 150 flänsventiler samt via sadel.
  • matningshjulet borrlängd är 150 mm
  • axelns längd är 800 mm
  • Matningsrörelsen ersätter den spännbara koniska holken
601.3 Bygger på modell 601.1. Matningshjulets borrdjup 80 mm. 500 mm axeln har en spännbar konisk holk. Genom att flytta på den är det möljigt att borra genom husventiler av olika längd. Max bett 40 mm.
Med apparaterna kan man borra 20 – 40 mm hål i plast-, gjutjärns- och stålrör.
602 / 603 Axeln drivs med en till borrmaskinen ansluten sekundär holkaxel försedd vinkelväxel eller med en spärrnyckel

TEPA putkipora