TEPA 550 personräddningssystem

Används i samband med TEPA 501.2 mastvinschen för att rädda en insjuknad eller skadad person från en mast eller annan hög plats.

Produkten är planerad och tillverkad enligt den europeiska standarden EN341+A1 - fallskydd / nedfirningsanläggningar. Typgranskning gjord för nedfirningsanläggningsklass EN341-C. Produkten är testad av Fimtekno. CERTIFICATION No 01196 REFERENCE No 0121, beviljat 26.02.2002.

I en arbetssituation kan två montörer ur en tremanna grupp rädda den tredje snabbt och tryggt ner med denna utrustning.

Personr�ddning

  • Max personbelastning 100 kg.
  • Max nedfirningsdistans 150 m.
  • Alla ankringspunkter bör hålla ett 12KN drag.

Ytterligare information:
Se vår demonstrationsvideo (text på finska).