TEPA 505 Vinsch
En allround vinsch för månget bruk som lämpar sig speciellt för drag eller lyft som pågår länge och kontinuerligt. Eftersom vinschen är liten och lätt är det praktiskt att fastsätta den t.ex. på en kabelstege, byggnadsställning eller kabelbrunn.

TEPA 505 vinschen utgörs av stommen för TEPA 500 allround vinschen, en växel, en drivaxel och en 505A styrcentral. En primäraxel för drivmaskinen är inkluderad. Styrcentralen innehåller motorns skyddsbrytare, en stickkontaktport för nödstoppknappen och en stickkontakt. Med stickkontaktpluggen kan man kortsluta stickkontakten och då är styrningen manuell. Styrcentralens stickkontaktport möjliggör ett lätt kopplande av fjärrstyrningsanläggningar. Motorns skyddsbrytare skyddar drivmaskinens motor från överbelastning.

Till TEPA 505 vinschens drivaxel kan man koppla samma alternativ av drivrullar som till TEPA 500 allround vinschen.


Egenskaper
  • Dragkraft max 500 kg.
  • Lyftkraft med lintrumma max 280kg.
  • Dragsnabbhet 3–10m/min, beroende på börda och drivmaskin.
  • Rekommenderad drivmaskin för drag: Standard elborrmaskin t.ex. 620W, 35Nm, 550 r/min. (drivmaskin skaffas separat)
  • Växeln är självhållande ända till max 300 kg dragkraft.
  • Drivmaskinen kan också monteras horisontalt och då kan man också arbeta på trånga ställen.
  • CE–märkt.
Tepa 505

Ytterligare information: